Listopad 2015

Niekto to rád "hot", ostro korenené!

25. listopadu 2015 v 7:59 | King Rucola
Večná diskusia o zdraví. To nie je pre vás zdravé, to ano, o pár mesiaco alebo teda rokov sa táto odborná zmienka otoči, pokrmy, nápoje, návyky, telesné cviky, všetko bude rehabilitované a iné témy pôjdu do vyhnanstva. Nevadí, človek má aj vlastnú hlavu, ktorou môže aj uvažovať. Rozodovať sám podľa seba, či mu kávička chutí, napriek tomu, že je vyhlásená ako škodlivina, ktorá prinajmenšom organizmus dehydruje, okrem iných, závažnejšich negatívnych vlastností. Najnovšie - káva už dávno rehabilitovaná a dokonca za tekutinu do denného rozpoctu tekutín milostivo prijatá - útok na chutné klobasky, údeniny všeobecne, červené mäso. Aspoň fajčenia sa javí ako pevná nemená negatívna veličina. Ale možno príde o pár rokov nová teória, napríklad ako fajčnie ukľudnuje, odbúrava stres a preto je...neodvažujem sa to ani vysloviť - zdraviu nanajvýš prospešné. Určite zostane ako fixná veličina tá polarizácia, ktorá vedie zmätené publikum k fanatizmu!