Červenec 2018

Dnes nemá nič chybu, kde sa teda stala?

25. července 2018 v 11:07 | Dr Max. de Bile
Dnes má meniny Jakub. Tak to výdatne oslavuje aj Jákab Gazdag. Dôvodov je veľa, ale Gazdag má ten najdôležiejší:

Jeho pán, milovaný obľúbený kráľ, King Rucola má dnes STO ROKOV mínus jedno štvťstoročie. Ak toto nie je pádny dôvod pre radovánky a ku radostným oslavám, tak už potom nič na tomto svete!

Nech nám na veky žije náš kráľ, King Rucola...

Asistent, tajomník, pisár, komorník a dvorný lekár Jeho Veličenstva

Dr Max. de Bile